Polityka prywatności serwisu sygnis.pl

Działając w zgodzie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w skrócie: „RODO” informujemy:

 1. Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z usług firmy Sygnis S.A. poprzez serwis made.sygnis.pl.
 2. Administratorem danych osobowych serwisu jest firma:
  Sygnis Spółka Akcyjna
  Al. Grunwaldzka 472,
  80-309 Gdańsk,
  NIP: 9571029651
  KRS: 0000393095
  REGON: 220906517
 3. Inspektorem danych osobowych serwisu jest:
  Andrzej Burgs kontakt@sygnis.pl
 4. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 RODO oraz w celach marketingowych. Administrator Danych Osobowych powołuje się na prawnie uzasadniony interes, którym jest analiza odwiedzin sklepu internetowego, obsługa zamówień, automatyczne dopasowywanie preferencji reklamowych oraz prezentacja oferty firmy.
 5. W trosce o bezpieczeństwo danych opracowane zostały wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Sprawowana jest codzienna kontrola zgodności z odpowiednimi aktami prawnymi – ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktów wykonawczych i aktów prawa wspólnotowego.
 6. Przetwarzanie danych osobowych następuje na podstawie
  • zgody wyrażonej przez Użytkownika
  • w przypadkach, w których Administrator uprawniony jest do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa
  • w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.
 7. Serwis pozyskuje informacje o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:
  • poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje
  • poprzez gromadzenie plików “cookies”
 8. Serwis nie przekazuje, nie sprzedaje ani nie użycza zgromadzonych danych osobowych Klientów osobom trzecim, chyba że za wyraźną zgodą lub na życzenie Klienta albo na żądanie uprawnionych na podstawie prawa organów państwa.
 9. Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd użytkownikowi, który je tam umieścił. Użytkownik ten ma również prawo do modyfikacji i wyrażenia chęci do zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie.
 10. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na co może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały na stronach serwisu.
 11. W serwisie shop.sygnis.pl mogą pojawiać się linki do innych, nie administrowanych przez nas stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez serwis shop.sygnis.pl. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać. Podejmując decyzję o przejściu na takie strony, użytkownik czyni to na własną odpowiedzialność.

Polityka plików “cookies” serwisu sygnis.pl

Poprzez piki “cookies” należy rozumieć dane informatyczne przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników, przeznaczone do korzystania ze stron internetowych.
W szczególności są to pliki tekstowe, zawierające nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

Pliki cookies przeznaczone są do korzystania ze stron serwisu. Operator wykorzystuje te pliki do:

 • możliwości logowania i utrzymywania sesji użytkownika na każdej kolejnej stronie serwisu
 • dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji użytkownika, przede wszystkim pliki te rozpoznają jego urządzenie, aby zgodnie z jego preferencjami wyświetlić stronę
 • do tworzenia anonimowych statystyk z wyłączeniem możliwości identyfikacji użytkownika. 

Pliki cookies wykorzystywane przez partnerów operatora strony internetowej, w tym w szczególności użytkowników strony internetowej, podlegają ich własnej polityce prywatności. 

W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego

Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. Ustawienia te mogą zostać zmienione przez Użytkownika w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę “cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenia użytkownika. 

Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Przykładowe opcje edytowania w popularnych przeglądarkach:
Mozilla Firefox: www.support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka
Google Chrome: www.support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
Safari: www.safari.helpmax.net/pl/oszczedzanie-czasu/blokowanie-zawartosci/

Operator Serwisu informuje, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej użytkownika mogą uniemożliwić poprawne działanie Stron Internetowych.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Sygnis S.A. o numerze identyfikacyjnym NIP: 957-102-96-51 w celach marketingowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r. Nr 133, poz. 883) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 / WE (GDPR). Dane będą przetwarzane przez okres 3 lat. Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Mam możliwość dostępu do swoich danych w celu ich sprostowania i usunięcia oraz żądania ograniczenia ich przetwarzania ze względu na moją szczególną sytuację oraz cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie wcześniej wyrażonej zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przed jej cofnięciem, a także wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej informacji można znaleźć w klauzuli informacyjnej.
I consent to the processing of my personal data by Sygnis S.A. with the identification number NIP: 957-102-96-51 for marketing purposes, in accordance with the Personal Data Protection Act of August 29, 1997 (Journal of Laws of 1997, No. 133, item 883) and Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46 / EC (GDPR). The data will be processed for a period of 3 years. Expressing consent is voluntary. I have the option to access my data for the purpose of rectifying and deleting it and requesting restriction of its processing due to my special situation and withdrawal of the consent granted at any time, however, the withdrawal of the previously expressed consent will not affect the lawfulness of processing before its withdrawal, as well as lodge a complaint with the supervisory authority. More information can be found in the information clause.