Sygnis Made

Wysokiej jakości produkcja, dzięki której zrealizujesz najbardziej zaawansowane projekty.

Zgrany team Sygnis Made na co dzień realizuje skomplikowane projekty dla Klientów biznesowych, sektora przemysłowego i środowisk naukowych. W naszym parku maszynowym wytwarzamy w ponad 30 technologiach z prawie 150 różnych materiałów. Dobieramy je tak, by odpowiadały Twoim potrzebom. Istniejemy ponad 10 lat na rynku i jesteśmy częścią grupy Sygnis SA – deeptech’owej firmy badawczo-rozwojowej o ugruntowanej renomie.
Gama 10mln kolorów
Wysoka gładź powierzchni
Rozpuszczalne podpory
Gama 10mln kolorów
Wysoka gładź powierzchni
Rozpuszczalne podpory
100% wosk odlewniczy
Warstwa 16μm
Ponad 130 000 modeli rocznie
100% wosk odlewniczy
Warstwa 16μm
Ponad 130 000 modeli rocznie

Pracujemy w technologiach takich, jak:

Direct Ink Writing

DIW
Technologia addytywna, w której obiekt wytwarzany jest z tzw. "atramentu" ("ink") dozowanego z małych dysz przy kontrolowanym ciśnieniu. Często wykorzystywany przy druku z silikonów lub poliuretanów.
Druk z silikonu
Wysoka precyzja
Materiały utwardzane UV

Fused Deposition Modeling / Fused Filament Fabrication

FDM / FFF
Najbardziej rozpowszechniona metoda druku 3D polegająca na przetapianiu materiału termoplastycznego i wytłaczaniu (ekstrudowaniu) go warstwa po warstwie w celu uzyskania trójwymiarowego wydruku 3D.
Niska cena
Wydruki wielkogabarytowe (400 x 350 x 500 mm)
Szeroka gama materiałów

PolyJet

Technologia addytywna bazująca na drukowaniu elementów z ciekłych żywic fotopolimerowych utwardzanych światłem UV. W naszym parku maszynowym znajduje się maszyna Mimaki 3DUJ 2207 zapewniająca możliwość wydruków elementów przezroczystych i nieprzezroczystych w jednym procesie.
Druk full color (10 milionów kolorów)
Wysoka dowolność geometryczna (wosk podporowy)
Fotorealistyczna jakość wydruków

Druk MultiJet

MJP
Technologia druku 3D, w której warstwa po warstwie nakładane są krople stuprocentowego wosku odlewniczego. W naszym parku maszynowym znajduje się najszybsza na rynku maszyna WaxJet 400, która tworzy obiekty z rozdzielczością warstwy 16 mikronów.
Druk ze 100% wosku odlewniczego
Dowolność geometryczna (wosk podporowy)
Produkcja niskoseryjna

Selective Laser Melting

SLM
Technologia addytywna polegająca na selektywnym stapianiu proszków metali za pomocą wiązki lasera.
Bezpośredni druk w metalu
Wysoka precyzja druku
Skomplikowane geometrie modeli

Selektywne Spiekanie Laserowe

SLS
Metoda druku 3D, w której skupiona wiązka lasera spaja proszki poliamidowe.
Produkcja niskoseryjna
Funkcjonalne, ruchome części w jednym procesie druku
Brak wymogu stosowania podpór w druku

Stereolitografia

SLA
Technologia addytywna polegająca na utwardzaniu żywic światłoczułych warstwa po warstwie.
Druk z żywic światłoutwardzalnych
Wysoka rozdzielczość druku
Wyjątkowo gładkie wykończenie powierzchni

Druk 3D ze szkła niskotemperaturowego

LTG 3DP
Autorska metoda druku 3D ze szkła niskotemperaturowego opracowana przez Sygnis S.A.”
Autorska technologia druku
Druk bezpośredni ze szkła niskotemperaturowego
Zastosowania w optyce i światłowodach
Sygnis SA to polska spółka deeptech realizująca hardware’owe projekty B+R w czterech głównych segmentach działalności: nowe technologie addytywne, energetyka, biotechnologia i nanotechnologia. Wprawiamy w ruch przełomowe idee, które mają potencjał, by zmienić świat na lepsze.
Wierzymy, że Wiedza ma Warstwy™
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Sygnis S.A. o numerze identyfikacyjnym NIP: 957-102-96-51 w celach marketingowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r. Nr 133, poz. 883) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 / WE (GDPR). Dane będą przetwarzane przez okres 3 lat. Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Mam możliwość dostępu do swoich danych w celu ich sprostowania i usunięcia oraz żądania ograniczenia ich przetwarzania ze względu na moją szczególną sytuację oraz cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie wcześniej wyrażonej zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przed jej cofnięciem, a także wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej informacji można znaleźć w klauzuli informacyjnej.
I consent to the processing of my personal data by Sygnis S.A. with the identification number NIP: 957-102-96-51 for marketing purposes, in accordance with the Personal Data Protection Act of August 29, 1997 (Journal of Laws of 1997, No. 133, item 883) and Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46 / EC (GDPR). The data will be processed for a period of 3 years. Expressing consent is voluntary. I have the option to access my data for the purpose of rectifying and deleting it and requesting restriction of its processing due to my special situation and withdrawal of the consent granted at any time, however, the withdrawal of the previously expressed consent will not affect the lawfulness of processing before its withdrawal, as well as lodge a complaint with the supervisory authority. More information can be found in the information clause.