Wiele technologii, materiałów i metod wytwórczych – jeden partner – Sygnis. Rozpocznij z nami niskoseryjną produkcję swojego produktu!

ZAPYTAJ O CENY i PEŁNĄ BROSZURĘ

wypełnij formularz, zadzwoń lub wyślij e-mail

Stwórz swój produkt z wykorzystaniem technologii addytywnych! Wybierz jedną z wielu metod produkcji i odkryj nowe materiały, które ujawnią nieodkryty potencjał Twojego pomysłu. Wypróbuj nasze możliwości produkcyjne, tworząc krótkie serie swoich produktów. Wystartuj ze swoim biznesem! Druk 3D pozwoli Ci rozpocząć produkcję niskoseryjną bez dodatkowych kosztów narzędziowych, które generują inne technologie.

Twoim zleceniem zajmą się doświadczeni i zaprawieni
w boju inżynierowie

z bogatym portfolio realizacji

Wysoka powtarzalność
i najwyższa jakość
produkowanych elementów

Zajmiemy się nie tylko produkcją,
ale również doradztwem
i procesem projektowym

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Sygnis S.A. o numerze identyfikacyjnym NIP: 957-102-96-51 w celach marketingowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r. Nr 133, poz. 883) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 / WE (GDPR). Dane będą przetwarzane przez okres 3 lat. Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Mam możliwość dostępu do swoich danych w celu ich sprostowania i usunięcia oraz żądania ograniczenia ich przetwarzania ze względu na moją szczególną sytuację oraz cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie wcześniej wyrażonej zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przed jej cofnięciem, a także wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej informacji można znaleźć w klauzuli informacyjnej.
I consent to the processing of my personal data by Sygnis S.A. with the identification number NIP: 957-102-96-51 for marketing purposes, in accordance with the Personal Data Protection Act of August 29, 1997 (Journal of Laws of 1997, No. 133, item 883) and Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46 / EC (GDPR). The data will be processed for a period of 3 years. Expressing consent is voluntary. I have the option to access my data for the purpose of rectifying and deleting it and requesting restriction of its processing due to my special situation and withdrawal of the consent granted at any time, however, the withdrawal of the previously expressed consent will not affect the lawfulness of processing before its withdrawal, as well as lodge a complaint with the supervisory authority. More information can be found in the information clause.