Nieszablonowe rozwiązania
dla wyjątkowych kampanii

Wprowadź trzeci wymiar do swoich pomysłów marketingowych! Skorzystaj z ogromnych możliwości personalizacji, jakie oferuje druk 3D i stwórz niepowtarzalne nagrody, plakaty, materiały do press bag’ów i wiele innych! Zostaniemy Twoim podwykonawcą produkcyjnym podczas kampanii marketingowych i promocyjnych. Tworzymy rozwiązania idealne dla agencji kreatywnych i marketingowych.

Ponad 30 różnych technologii
wytwórczych i wybór z ponad
100 różnych materiałów

Zespół projektowy, który nada
formę Twoim pomysłom.
Ponad 10 lat doświadczenia

Szybka produkcja i prototypowanie. Zweryfikuj swoją koncepcję w ciągu zaledwie kilku dni.

Wykorzystaj druk 3D do wzmocnienia swoich działań promocyjnych!

Nie musisz mieć gotowego modelu, aby rozpocząć produkcję. Pomożemy Ci stworzyć i zaprojektować wszystko od zera. Napisz do nas i dowiedz się, dlaczego druk 3D to prawdziwy game changer!

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Sygnis S.A. o numerze identyfikacyjnym NIP: 957-102-96-51 w celach marketingowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r. Nr 133, poz. 883) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 / WE (GDPR). Dane będą przetwarzane przez okres 3 lat. Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Mam możliwość dostępu do swoich danych w celu ich sprostowania i usunięcia oraz żądania ograniczenia ich przetwarzania ze względu na moją szczególną sytuację oraz cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie wcześniej wyrażonej zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przed jej cofnięciem, a także wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej informacji można znaleźć w klauzuli informacyjnej.
I consent to the processing of my personal data by Sygnis S.A. with the identification number NIP: 957-102-96-51 for marketing purposes, in accordance with the Personal Data Protection Act of August 29, 1997 (Journal of Laws of 1997, No. 133, item 883) and Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46 / EC (GDPR). The data will be processed for a period of 3 years. Expressing consent is voluntary. I have the option to access my data for the purpose of rectifying and deleting it and requesting restriction of its processing due to my special situation and withdrawal of the consent granted at any time, however, the withdrawal of the previously expressed consent will not affect the lawfulness of processing before its withdrawal, as well as lodge a complaint with the supervisory authority. More information can be found in the information clause.